Buitenschoolse opvang

 
Voor- en naschoolse opvang


Naast de school is een vestiging Gro-Up  gevestigd. Hier wordt kinderopvang georganiseerd, maar ook naschoolse opvang. Voor BSO is Gro-Up onze primaire partner. Grenzend aan de school, op Kortland 21 is 'UitdeKunst' gevestigd. Per 1 april breiden zij uit met een KidsClub ín het gebouw van de Kees Valkensteinschool.
Zie ook: gro-up - kinderopvang, buurtwerk, onderwijs, jeugdhulp...Verder worden er kinderen opgehaald van: