Doelenposters

 

Sociale vaardigheden

Vreedzame school

Executieve vaardigheden

Breinhelden

 

Cognitieve vaardigheden

           

Rekenen

In groep 1 en 2 wordt op verschillende manieren het rekenonderwijs aangeboden, hier zijn ook geen specifieke doelenposters van. In groep 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met een methode, deze methode heeft doelenposters.

Per blok wordt er gewerkt aan doelen. Elk doel wordt een week aangeboden. U kunt op de groep klikken m de posters te openen.

groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

     

Spelling

 Net zoals rekenen, wordt er in de groepen 1 en 2 niet gewerkt met een methode.

De groepen 3 tot en met 8 werken wij met de methode Staal spelling. 

Hieronder ziet u voor elke groep de regelkaart. 

groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

     

In de bovenbouw krijgen de leerlingen ook les in werkwoordspelling.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een schema. Deze vindt u hier.