Doelenposters

 

Sociale vaardigheden

Vreedzame school

Als u op het plaatje klikt van het blok, dan komt u bij de kletskaarten voor groep 1 tot en met 6. 

 

Executieve vaardigheden

Breinhelden

 

Cognitieve vaardigheden

           

Rekenen

In groep 1 en 2 wordt op verschillende manieren het rekenonderwijs aangeboden, hier zijn geen specifieke doelenposters van. In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met een methode, deze methode heeft doelenposters.

Per blok wordt er gewerkt aan doelen. Elk doel wordt een week aangeboden. U kunt op de groep klikken om de posters te openen.

 

groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

 

     

Spelling

 

 Net zoals rekenen, wordt er in de groepen 1 en 2 niet gewerkt met een methode.

De groepen 3 tot en met 8 werken met de methode Staal spelling. 

Hieronder ziet u voor elke groep de regelkaart. 

 

groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8

     

In de bovenbouw krijgen de leerlingen ook les in werkwoordspelling.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een schema. Deze vindt u hier.

 

Taal

Ook met taal wordt gewerkt met de methode Staal. Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de woordenkaartjes. Per thema kunnen er nieuwe woorden aangeleerd worden. HIeronder kunt u per groep vinden welke woordjes bij de groep horen, bij welk thema ze horen kunt u links onderin in het document vinden.

 

groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.