Medezeggenschapsraad (MR)

 
Op iedere basisschool moet wettelijk een medezeggenschapsraad zijn. Een raad van afgevaardigden van de ouders en het onderwijzend personeel. De MR van de Kees Valkensteinschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is een gekozen vertegenwoordiging. De leden worden voor drie jaar gekozen. De MR praat en beslist mee over beleidszaken in en om de school.

Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond school. Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld. De MR is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten met de directie en soms het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financiën en de organisatie.

Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment de MR informeren en raadplegen over onderwerpen die zij bij de schooldirectie of het schoolbestuur aan de orde willen stellen. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie vertegenwoordigers namens de leerkrachten.

 

De huidige samenstelling van de MR bestaat uit: 

De teamgeleding:

  • Berdien Koopman
  • Dave Huismans
  • Lynn van Tuil

De Oudergeleding:

  • Miranda van Ast
  • Lobke Overbeek
  • Marjo de Baar

Algemene mailadres voor de mr is: mr.keesvalkenstein@spoutrecht.nl
 

De MR zich o.a. bezig met:
– De formatie
– De vakantieregeling
– Het onderhoud en de veiligheid op school
– De besteding van de financiële middelen
– De bevordering en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs
– Website-ontwikkeling, elektronische leeromgeving en communicatie
– Personele aanstellingen

 

Werkwijze MR Kees Valkensteinschool 

Ongeveer acht keer per jaar komt de MR bijeen. Aansluitend staat de MR – bespreking met de directie gepland. Het eerste gedeelte is openbaar en kan altijd door ouders bijgewoond worden. Ook is er Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (overkoepelende MR van alle Utrechtse openbare scholen) en heeft de MR regelmatig contact met de Ouderraad.

U kunt de MR-leden altijd aanspreken of mailen als u vragen of opmerkingen heeft. De oudergeleding stelt dit erg op prijs, evenals opmerkingen en suggesties van ouders tijdens de ouderavonden.  

 

Vergaderdata 2024-2025

Alle vergaderingen in dit schooljaar zullen op een dinsdagmiddag plaatsvinden van 15:30 - 17:00 uur tenzij anders aangegeven achter de datum.

 

- 10 september 
- 22 oktober 
- 10 december 
- 14 januari 16:00 - 17:30
- 11 maart 
- 15 april 
- 27 mei 16:00 - 17:30
- 8 juli 

 

 

Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid
X